•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

  Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

 • Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

      

 • YENİ NESİL SAĞLIK PLATFORMU

 • Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

 • Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız
 • Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 •                         

  Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız
 • Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

KALİTE OSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. 

Sektöre İSG Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve diğer sağlık personeli sunan bir kurumdur.

Kalite Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak çalışma ortamlarının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı hazırlanacak önleyici faaliyetleri ve planlamaları yürütmeye Kalite Group çatısı altında devam etmektedir.

https://www.isgplatformu.net

İş Sağlığı Hizmeti

İşyeri, günümüzün en az üçte birini geçirdiğimiz bir mekândır. Burada geçirdiğimiz zaman zarfında sağlığımızı doğrudan etkileyen bir çevreyle temas halinde oluruz. İşyerinin özellikleri sebebiyle biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik etkenlere maruz kalırız. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen koşullar -hafif etkiler dahi olsa- uzun dönemde kalıcı hastalık doğurabilir. Sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek bu faktörleri tespit etmek, gerekirse bir dedektif gibi bunların izini sürecek önlem almak veya ortadan kaldırmak İş Sağlığı Hizmetlerinin temelini oluşturur. Bu süreç ile ilgili yönetmeliklerde Mesleki Risklerin tespiti ve önlenmesi tarif edilmiştir. İşyeri Hekimlerimiz esas olarak Mesleki risklerin engellenmesi ve saptanması için sağlık gözetiminde bulunacak ve rehberliğin yanısıra koruyucu hekimlik görevini de üstleneceklerdir.

İşyeri hekimi çalışanın İş sağlığı gözetimini yaparken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre

 • Çalışma Ortamı Gözetimi,
 • Çalışanların Sağlık Gözetimi:
  • İşe Giriş Muayenesi, Ek ve Tamamlayıcı Muayeneleri
  • Erken Kontrol Muayenesi, İşe Dönüş Muayeneleri,
  • Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayeneleri),
   • Akciğer Grafisi
   • İşitme Testi (Odyometri)
   • Solunum Fonksiyonları Testi
   • Portör Muayenesi
   • Tam Kan Sayımı
   • Hepatit Tetkikleri
   • Karaciğer Fonksiyonları Testi
   • Tam İdrar Tahlili
   • Kanda Kurşun Düzeyi
   • Aşı Uygulamaları
  • İşten Ayrılma Muayenesi ve Geç Muayeneleri,
  • Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını,
  • Bağışıklamayı,
  • Erken Tanıyı,
  • Yer-İş Değişikliği,
  • Eğitim,
  • Kayıtların tutulması, verilerin değerlendirilmesi ve bildirilmesini

gerçekleştirecektir.

Son yıllarda İş Sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmalar ergonomi ilkelerine göre dizayn edilen iş ortamının da kimyasal ve biyolojik ajanlara maruziyet kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Bağımsız bir kuruluş olan American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) tarafından her yıl güncellenen Threshold Limit Values(TLVs®) ve Biological Exposure Indices(BEIs®) İş sağlığı ve Toksikoloji alanında "Endüstriyel Hijyen" sağlamak için gerekli enformasyonu düzenli olarak yayınlamaktadır. Kalite OSGB tarafından işyerlerinde fiziksel, biyolojik, kimyasal ve psikolojik hijyen ortamının sağlanması için birtakım çalışmalar yapılmaktadır.

 • Fiziksel etkenler (Gürültü, ergonomi, temiz hava sirkülasyonu vs.)
 • Kimyasal etkenler (Zararlı buharlar, solventler, kontakt irritan maddeler vs.)
 • Biyolojik etkenler (Zararlı mikroorganizmalar, mutajenler, kanserojonler vs.)
 • Psikolojik etkenler (Vardiya, çevre, kişisel sebeplerle vs. meydana gelen sorunlar)

 

Ek olarak verdiğimiz hizmetler ise:

 • İşyerlerinde sağlıklı olduğu kadar kronik hastalık sahibi olan çalışanlar da bulunmaktadır. Depresyon ve Dikkat Eksikliği bozukluğu bunlardan en yaygın olanıdır. Bilimsel çalışmalar bu hastalıkların sinsi olarak seyrettiğini, kendini işte uyumsuzluk, başarısızlık, odaklanamama vb. başka biçimlerde ifade ettiğini göstermektedir. İnsan Kaynakları'nın zamanını tüketen bu durumlar, teşhis edildiğinde hemen tedavi edilebilen hastalıklardır. Birkaç basit test ile teşhis edilen bu hastalıklar Kalite OSGB tarafından gerektiğinde Psikiyatri Uzmanı desteği de sağlanarak tedavi edilebilmektedir.
 • Gıda İntoleransı, birçok hastalığın arkasında yatan bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Obezite (şişmanlık), Diyabet (Şeker Hastalığı), Romatizmal Hastalıklar, Psikiyatrik bazı sorunlar (Depresyon, Anksiyete, Dikkat Eksikliği Bozukluğu) vs. Pinner Test (York Test) ile kurumumuzca tanı konarak diyetisyen desteği de sağlanmaktadır.
 • ABD'de kurumsal firmaların İnsan Kaynakları Departmanları önemli bir enstrümanı olarak Enneagramkullanılmaktadır. Kısaca karakter analizi, dinamik kişilik tanımlaması diye özetleyebileceğimiz Enneagram "Kişisel Gelişim Eğitimi" olarak kullanılmak üzere sahip olunması gereken önemli bir donanımdır. Aile içi ilişki, kariyer gelişimi, liderlik gibi kişide gizli kalmış potansiyel özellikleri "ilişkiler" lehine kullanması da öğretilmektedir.
İş Güvenliği Uzmanlığı

İşverenlerin 6331 sayılı yasa çerçevesinde tüm çalışanlarına aldırmakla yükümlü olduğu eğitimdir, bu yükümlülük altında olduğu çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini vermek zorundadır.

Eğitim Detayı

Çalışanların İSG Eğitimi ÇSGB'nın 28648 sayılı "ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" usul ve esaslarına göre yapılmaktadır. Çalışanların Temel İSG eğitimi çalıştıkları kurumun/işletmenin tehlike sınıflarına göre değişmekte olup en az şu şekilde;

 • Az tehlikeli işyerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat
 • Tehlikeli işyerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat
 • Çok tehlikeli işyerlerinde ise yılda bir 16 saat

tekrarlanma zorunluluğu vardır.

İş Yeri Hekimliği

Kalite Akademi olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimiz, eğitim kalitemiz, uzman eğitmen kadromuzla, ismimize yakışan kalitemizle, siz değerli hekimlerimizin çalışma saatlerini düşünerek programlar planlıyoruz. İşyeri Hekimliği eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre yapılmakta olup, ilk kez belge alacaklar için; “İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi”,sertifikasının süresi dolanlar için ise “İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi” olarak iki başlık altında toplanmaktadır.

Eğitim Detayı

İşyeri Hekimliği temel eğitim programlarının içeriği;

 • Yüz yüze
 • Uzaktan
 • Uygulama

olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur.

Yasal düzenlemelere göre teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Eğitimlerin teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı ise 40 saatten az olamaz. Teorik eğitim en fazla yarısı uzaktan eğitim olarak verilebilir. Teorik eğitimlerin yarısının (90 Saat) uzaktan eğitim metodu ile yapılması halinde, öncelikle 90 saatlik bu eğitimin tamamlanması, ardından yüz yüze eğitimin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimi tamamlamayan katılımcılar yüz yüze eğitime başlayamazlar.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure